Reewildafschot en valwildmelding

MELDINGSKAART REEËNAFSCHOT & VALWILD

WBE ‘t SCHOLTENSVELD

Beheerveld:………………………………

Ondergetekende, houder van een door de WBE verleende vergunning, deelt hierbij mede dat op …………….……………(datum) is bemachtigd:

Nummer aangebracht loodje

REE ….………………

 

 

0 bok

0 geit

0 bokkalf

0 geitkalf

 

Gewicht: ……. kg. Leeftijd:……… jaar

Conditie……………….

Bijzonderheden:

(gewei aanduiding)

 

 

Onderstaande gegevens alleen invullen bij valwild !

 

Valwild: 0 bok Oorzaak: 0 verdrinking

0 geit 0 verkeer

0 bokkalf 0 ziekte

0 geitkalf 0 anders:……………..

Datum:

Vindplaats: (straat, dorp, gemeente)

 

 

__________________________________________________________________________

 

Naam beheerder:………………………………………….

Handtekening:

 

 

Attentie: dit meldingsformulier binnen 24 uur inleveren bij uw eigen wbe secretaris.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.