Reewilddoorschrijving

WBE’t Scholtensveld

Eemslandweg 38, 7894 ABZwartemeer

VOORWAARDEN DOORSCHRIJVEN REEËN AFSCHOT:

De secretaris JH Walda Verleent hierbij namens de WBE ’t Scholtensveld houder van machtiging met machtigingsnummer: ……………toestemming aanondergetekende:

Naam…………………………………….

Adres…………………………………….

Jachtveldnr………………………………..

Plaats…………………………………….. Telefoonnummer………………….

Is gemachtigde om te beheren en te bestrijden zoals aangegeven in aangehecht document.

Verleent toestemming aan volgende jachtaktehouder tot afschot van reeën met de volgende specificaties:

Aantal reegeit………………met reewildnummer………. …………………….

Aantal reebok………………met reewildnummer……………………………..

En rapporteert terug over het gerealiseerde afschot in bok, geit, bok- of geitkalf. Niet gebruikte merken worden terug gegeven.

Naam………………………………………

Adres………………………………………

Plaats………………………………………. Tefoonnummer…………………………….

Jachtaktenr………………………………….

VOORWAARDEN TOESTEMMING

·Toestemming is behoudens tussentijdse wederopzegging geldig van…….t/m……..

·Het bemachtigde reewild dient voorzien te worden van een bij deze toestemming behorend wildmerk

·De machtiginggebruiker is verplicht het gerealiseerde afschot schriftelijk via een nog verstrekte afschotkaart te melden.

·NBMachtiging gebruiker moet wel een geldig grondgebruikers-verklaring hebben. Doorschrijving wordt via de WBE bij de Fbe-Drenthe gemeld.

Jachthouder / datumMachtiginggebruiker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.